QSUT

Telefon : 00355 4 2349233

Urgjenca (për Tiranën) : 00355 4 2222235

Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë (Shiko ku gjendet në hartë)

Rezervimet e Konsultave Ambulatore (e hënë - e premte) : 0800 28 28 (vetëm nga numër fiks) 00355 4 2349217

Kreu > Njoftime > Njoftime për vende të lira pune > Arkiva e Njoftimeve > Jurist pranë Sektorit të Prokurimeve

Jurist pranë Sektorit të ProkurimeveNJOFTIM PËR PUNËSIMDrejtoria e QSUT njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë në pozicionin “Jurist” pranë Sektorit të Prokurimeve në QSUT.

 

Personat e interesuar duhet të dorëzojnë CV dhe dokumentet përkatëse sipas kritereve të mëposhtme:

 

Kritere të veçanta:

 

  • Të ketë mbaruar arsimin e lartë
  • Të ketë eksperiencë pune në administratë publike.
  • Të ketë njohuri të programeve kompjuterike.
  • Të ketë njohje të gjuhëve të huaja vërtetuar me çertifikatë/dëshmi (preferencë)

Kritere të përgjithshme:

 

  • Të ketë aftësi të mira komunikuese të punës në grup

Aplikimet pranohen nga data 27.02.2014 deri më datë 06.03.2014.

 

Depozitimi i aplikimeve do të bëhet pranë zyrës së Marrëdhënieve me Median dhe Publikun në Drejtorinë e QSUT.DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE

Rezervo Konsultën Ambulatore Rezervo
Konsultën
Ambulatore
Na ndiqni në Facebook