QSUT

Telefon : 00355 4 2349233

Urgjenca (për Tiranën) : 00355 4 2222235

Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë (Shiko ku gjendet në hartë)

Rezervimet e Konsultave Ambulatore (e hënë - e premte) : 0800 28 28 (vetëm nga numër fiks) 00355 4 2349217

Kreu > Njoftime > Njoftime për vende të lira pune > Arkiva e Njoftimeve > Fizikant pranë Unitetit X-Knife Linac CT të Neurokirurgjisë

Fizikant pranë Unitetit X-Knife Linac CT të NeurokirurgjisëNJOFTIM PËR PUNËSIMDrejtoria e QSUT njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë në pozicionin “Fizikant” pranë Unitetit X-Knife Linac CT, Shërbimi i Neurokirurgjisë, në QSUT.

 

Personat e interesuar duhet të dorëzojnë CV dhe dokumentet përkatëse sipas kritereve të mëposhtme:

 

Kritere:

 

  • Të ketë diplomë universitare me titull fizikant.
  • Të jetë me notë mesatare mbi 7.
  • Të ketë kualifikime akademike në nivel pasuniversitar.
  • Të ketë aksperiencë në fushën e rrezatimeve jonizuese.
  • Të ketë mbrojtur gjuhën angleze.

 

Aplikimet pranohen nga data 08.04.2014 deri më datë 15.04.2014.

 

Depozitimi i aplikimeve do të bëhet pranë zyrës së Marrëdhënieve me Median dhe Publikun në Drejtorinë e QSUT.DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE

Rezervo Konsultën Ambulatore Rezervo
Konsultën
Ambulatore
Na ndiqni në Facebook