Telefon : 00355 4 2349233

Urgjenca (për Tiranën) : 00355 4 2222235

Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë (Shiko ku gjendet në hartë)

Rezervimet e Konsultave Ambulatore (e hënë - e premte) : 0800 28 28 (vetëm nga numër fiks) 00355 4 2349217

Kreu > Lajme > Drejt Rilindjes së QSUT, sot radha e Shërbimit Statistikor

Drejt Rilindjes së QSUT, sot radha e Shërbimit Statistikor

Shërbimi i Statistikës në QSUT, ka për qëllim të sigurojë transparencën e ofrimit të shërbimit spitalor. Ky shërbim i një rëndësie të vecantë për QSUT-në, grumbullon dhe përpunon të dhënat statistikore bazë dhe ato krahasuese, për indikatorët kyc të performancës spitalore.

 

Të dhënat që ky shërbim prodhon, ndihmojnë në të gjitha proceset planifikuese dhe monotoruese, si dhe në mirëadministrimin e shërbimeve tona klinike.

 

Prej më shumë se një dekade i lënë në harresë, Shërbimi i Statistikës ishte në kushte të vështira pune për stafin dhe pa standarte.

 

Nga sot, ky Shërbim ka kushte dinjitoze të ofrimit të shërbimit për stafin, duke shërbyer si bazë kërkimore shkencore në zhvillimin e jetës akademike dhe publikun të cilët marrin shërbime direkte në këtë strukturë.

 

Cdo ditë punojmë për të përmirësuar shërbimet për stafin dhe komunitetin tonë të pacientëve.Rezervo Konsultën Ambulatore Rezervo
Konsultën
Ambulatore
Na ndiqni në Facebook