QSUT

Telefon : 00355 4 2349233

Urgjenca (për Tiranën) : 00355 4 2222235

Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë (Shiko ku gjendet në hartë)

Rezervimet e Konsultave Ambulatore (e hënë - e premte) : 0800 28 28 (vetëm nga numër fiks) 00355 4 2349217

Kreu > Njoftime > Njoftime për vende të lira pune > Arkiva e Njoftimeve > 2 vende të lira në pozicionin “Fizikant” pranë Rrezatim Kobaltit, Shërbimi i Onkologjisë

2 vende të lira në pozicionin “Fizikant” pranë Rrezatim Kobaltit, Shërbimi i OnkologjisëNJOFTIM PËR PUNËSIMDrejtoria e QSUT njofton shpalljen e 2 (dy) vendeve të lira në pozicionin “Fizikant” pranë Rrezatim Kobaltit, Shërbimi i Onkologjisë në QSUT.

 

Personat e interesuar duhet të dorëzojnë CV dhe dokumentet përkatëse sipas kritereve të mëposhtme:

 

Kritere:

 

  • Të ketë mbaruar Fakutetetin e Shkencave në degën e Fizikës (5 vjeçar) me notë mesatare mbi 8
  • Të ketë dhënë provimin e të paktën një gjuhe të huaj (preferohet anglisht) me notë mbi 8
  • Të ketë kurse trajnimi (Master etj) brenda apo jashtë vendit, prezantime në konferenca, artikuj të botuar (preferencë)
  • Të ketë njohuri të mirë me dëshmi në Informatikë dhe programe kompjuterike.

 

Aplikimet pranohen nga data 04.07.2014 deri më datë 11.07.2014.

 

Depozitimi i aplikimeve do të bëhet pranë zyrës së Marrëdhënieve me Median dhe Publikun në Drejtorinë e QSUT.DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE

Rezervo Konsultën Ambulatore Rezervo
Konsultën
Ambulatore
Na ndiqni në Facebook